ЗА МЕН

Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

Специалист Лъчелечение / Радиационна онкология
 

Клинични интереси

 • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT). 
 •  Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и в близост  до диафрагмата и бъбреците).
 •  Стереотактична радиохирургия и лъчелечение.
 • Тумори на глава и шия.
 •  Мозъчни тумори.
 •  Тумори на Бял дроб. 
 • Онкоурологични заболявания Онкохематологични заболявания. 
 • Лъчелечение при бенигнени заболявания. 
 • Брахитерапия с висока и ниска мощност на дозата. 
 •  Управление на качеството в лъчелечението.

Членство в научни дружества

 • Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO) 
 •  Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO) 
 •  Българско научно дружество по Медицинска Онкология 
 •  Български лекарски съюз 
 • Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР

Специализации и квалификации

 • 1997 -2002 Специализант лъчелечение в Национален Онкологичен Център, София 
 •  Basic Clinical Radiobiology – ESTRO.  
 •  Imaging Methods in Radiation Oncology ESTRO.  
 •  Rare tumors in Oncological Practice,  European School of Oncology. 
 •  Lymphomas and Gastrointestinal Cancers, ESMO-EONS.  
 •  Modern Brachytherapy Techniques, GEC - ESTRO.
 • Breast Cancer and Melanomas, European School of Oncology. 
 • Masterclass of Clinical Oncology,  ESMO. 
 • Advances in Breast cancer treatment European School of Oncology. 
 •  ESMO, ESTRO, European Cancer Congress, European Hematology Association (EHA)  Congresses  2009- 2019. 

РЕЗЮМЕ

Професионален опит: 
 

 • Юни  2016 Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение и радиохирургия,  Сити Клиник – София.
 •  2006 - Специалист Лъчелечение  МБАЛ Токуда, София.
 •  2002 - Специалист Лъчелечение в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София/ СБАЛО-ЕАД София.
 •  1997 -  лекар специализант в Клиника по лъчелечение, Национален Онкологичен Център, София Образование: 
 

 • 2002 - Специалност Лъчелечение, Медицински университет, София.
 • 1990-1996  Медицина - Медицински университет, София. 


 

Консултантска експертна дейност: 
 

 • Експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз при изработване на Национален рамков договор с НЗОК 2005 - 2007 година.

КОНСУЛТАЦИИ


ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРЕГЛЕД : *5544;  070013127 

КОНТАКТИ

Адрес:

Аджибадем Сити Клиник онкологичен център

 

София, бул. "Цариградско шосе" 66А